Results 審査結果

  1. HOME
  2. Result

Results

2nd Hinokko Piano Competition+

◆Qualifiers
Nanaho Ishikawa
Yuzuka Okada
Mio Kaisaka
Ayane Kitagawa
Rio Kogure
Nagisa Kojima
Yuna Saito
Momoko Shioki
Ryouka Shimamoto
Rion Sueda
Konoka Suzuki
Hinako Turuga
Mizuki Nakamori
Yukako Nishi
Misato Hujimura
Kazuma Horinouti
Risako Masaki
Akina Yamaoka
Sakiho Yamada
Jianing Zhao

◆Semi-final round
Nanaho Ishikawa
Mio Kaisaka
Rio Kogure
Momoko Shioki
Konoka Suzuki
Hinako Turuga
Yukako Nishi
Misato Hujimura
Kazuma Horinouti
Jianing Zhao

◆Final round
【1st place】Nanaho Ishikawa
【2nd place】Mio Kaisaka
【3rd place】Kazuma Horinouti
【4th place】Yukako Nishi
【5th place】Hinako Turuga
【6th place】Rio Kogure , Konoka Suzuki
【8th place】Misato Hujimura
【9th place】Momoko Shioki

【Special Award(Chairman& CEO)】
 Rio Kogure